Strona główna


Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Konferencji Naukowej „Firmy Rodzinne”. Zamysłem tegorocznej konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów gospodarczych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących w globalnej rzeczywistości.

Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów. 

Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów. 

Mamy nadzieję, że Konferencja stanie się również miejscem do nawiązania i wzmocnienia kontaktów ułatwiających podjęcie wspólnych badań naukowych. Prosimy także o powiadomienie swoich współpracowników o naszej inicjatywie. Państwa udział w Konferencji będzie dla nas dużym wyróżnieniem.

 

Z wyrazami szacunku 

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski 
Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

dr Andrzej Marjański 
Przewodniczący Konferencji 

 

  

Gość Specjalny 

         Profesor dr Torsten Pieper jest profesorem  Zarządzania i Przedsiębiorczości w Coles College of Business oraz Dyrektorem Akademickim i Doktorem Administracji Zarządzania (DBA). Jego badania koncentrują się na spójności rodzinnej, zarządzaniu i strategii w firmach rodzinnych. Były one publikowane w różnych znaczących czasopismach rodzinnych. Kilka z jego projektów badawczych zdobyło międzynarodowe nagrody. Profesor Pieper jest założycielem i współredaktorem naczelnym "Elsevier. Czasopismo o strategiach zarządzania firmami rodzinnymi.", jednego z tylko dwóch czasopism poświęconych studiom nad firmami rodzinnymi. Jest także Prezydentem-elektem IFERA, Międzynarodowej Akademii Badań nad przedsiębiorstwami rodzinnymi. Urodzony w Niemczech, Profesor Pieper pochodzi z rodziny zajmującej się przedsiębiorczością rodzinną. Otrzymał wykształcenie zagraniczne. Posiada tytuł magistra inżyniera na Uniwersytecie Saarland (Niemcy) i EM LYON Business School (Francja) oraz doktorat z Europejskiej Szkoły Biznesu w Oestrich-Winkel (Niemcy). Płynnie włada trzema językami: niemieckim, francuskim i angielskim.