Strona główna


Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Konferencji Naukowej „Firmy Rodzinne”. Zamysłem tegorocznej konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów gospodarczych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących w globalnej rzeczywistości.

Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów. 

Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów. 

Mamy nadzieję, że Konferencja stanie się również miejscem do nawiązania i wzmocnienia kontaktów ułatwiających podjęcie wspólnych badań naukowych. Prosimy także o powiadomienie swoich współpracowników o naszej inicjatywie. Państwa udział w Konferencji będzie dla nas dużym wyróżnieniem.

 

Z wyrazami szacunku 

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski 
Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

dr Andrzej Marjański 
Przewodniczący Konferencji 

 

 

Gość Specjalny

 


Lorraine M. Uhlaner Profesor Zarządzania, specjalistka od Przedsiębiorczości  i Firm Rodzinnych w EDHEC Business School on the Lille w  Roubaix we Francji. Otrzymała doktorat w Instytucie Psychologii (wolne tłumaczenie)  na Uniwersytecie Michigan, w Ann Arbor. Jej zainteresowania badawcze obejmują odpowiedzialność własnościową oraz ład korporacyjny w przedsiębiorstwach rodzinnych, a także innych firmach prywatnych (wolne tłumaczenie). Prowadzi badania w dziedzinie innowacji oraz na wpływów kulturowych i instytucjonalnych na przedsiębiorczość.

 

Lorraine M. Uhlaner łączy wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, strategii, rodzinnego biznesu, ładu korporacyjnego i zachowań organizacji z nauczaniem studentów zarządzania w EDHEC Business School, gdzie piastuje stanowisko Profesora Przedsiębiorczości od jesieni 2010. Autorka szerokiego zakresu publikacji. Jej obecne badania obejmuje (obejmują)  wpływ na zachowanie kultury przedsiębiorczości, odpowiedzialności właścicieli prywatnych firm i dynamicznych możliwości orazpraktyk w celu zwiększenia innowacyjności i rozwoju w małych i średnich firm. Profesor Uhlaner stworzyła szereg programów, wspomagających przedsiębiorców i przedsiębiorstwa rodzinne. Jest założycielką i Dyrektorką Centrum Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Michigan Wschodniej i Europejskiego Instytutu Biznesu Rodzinnegoprzy Erasmus University w Rotterdamie. Ma również doświadczenie w administracji akademickiej. Od trzech lat pracuje jako Dyrektor programów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Nyenrode. Pochodzi z USA, ale od ponad 10 lat mieszka w Europie w tym w Holandii i Francji. Jej ostatnie publikacje znajdują się między innymi w Family Business Review, Corporate Governance: An International Review,  Journal of International Business Studies, Small Business Economics Journal, Journal of Business Venturing, oraz Journal of Small Business Management.